Artykuły

Pielęgnacja trawnika

Piękny i zadbany trawnik jest ozdobą każdego ogrodu, aby cieszył oko intensywną, zieloną barwą trzeba poświęcić sporo czasu na jego pielęgnację.

Nawadnianie

W celu uzyskania dobrego wschodu trawy, po wysianiu nasion koniczne jest odpowiednie ich nawadnianie. O jego intensywności decyduje ilość opadów i ich rozkład w okresie wegetacji. Przy nowo założonym trawniku, zraszanie wykonuje się częściej ale niezbyt obficie, tak aby utrzymać stałą wilgotność przy jednoczesnym nieprzemieszczaniu nasion strumieniem wody. Trawnik starszy najlepiej podlewać rzadziej ale bardziej obficie. Najlepszą porą nawadniania trawnika są godziny poranne. Przez okres dwóch, trzech tygodni po wysianiu trawę najlepiej podlewać ręcznie za pomocą specjalnych końcówek zraszających, po tym okresie można zainstalować zraszacze lecz należy pamiętać o ich przestawianiu.

W kolejnych latach użytkowania trawnika, po uzyskaniu dobrego zadarnienia, sygnałem do rozpoczęcia nawaniania jest wyschnięcie podłoża do głębokości ok 5 cm, wtedy nawadniamy raz a obficie, tak aby woda przenikła do głębokości ok 10 cm (dawką ok 4 - 5l na m2). Dobrze jest w trakcie suszy 2 – 3 razy do roku wstrzymać podlewanie i doprowadzić do przesuszenia gleby. Zmusi to trawę do rozwoju głębszego systemu korzeniowego i będzie ona poszukiwała wody i składników pokarmowych w głębszych warstwach podłoża. Oczywiście przy pierwszych objawach suszy (żółkniecie), należy wznowić podlewanie. Trawa, która przez cały czas wegetacji ma nadmiar wody i składników pokarmowych jest bardzo delikatna, posiada płytki system korzeniowy i nie jest odporna na suszę, ostra zimę i infekcję chorób grzybowych.

Nawożenie

Nawożenie to ważny i niezbędny element agrotechniki traw. Zaczynamy wczesną wiosną gdy tylko się zazieleni. Jeśli decydujemy się na nawozy standardowe, używamy ich z częstotliwością zalecaną przez producenta. Najbardziej równomierne zasilanie zapewniają nawozy wieloskładnikowe o przedłużonym działaniu. Odżywki przewidziane na 6 miesięcy aplikujemy tylko raz w roku na wiosnę. Nawozy z serii „100 dni” stosujemy dwa razy w sezonie.

Koszenie

Koszenie to niezbędny zabieg wpływający na wygląd trawnika, prawidłowo wykonany sprawia, że trawa się zagęszcza tworząc równy, zwarty dywan. Koszenie powinno odbywać się regularnie, dobrze przygotowanym sprzętem, noże tnące powinny być okresowo ostrzone. Pierwsze koszenie trawnika należy wykonać gdy trawa osiągnie 8-10 cm. Kosimy do wysokości 4-5 cm, regularnie przez cały sezon (co 7-10 dni). Należy kosić trawniki suche, w przypadku długotrwałych opadów można koszenie opóźnić, pamiętając aby nie kosić jednorazowo więcej niż ok 1/3 wysokości. Gdy trawa zbyt podrosła, do pożądanej wysokości cięcia powinno dojść się etapowo.

Napowietrzanie – areacja

Zabieg ten ma na celu rozluźnienie podłoża szczególnie na trawnikach intensywnie eksploatowanych. Pod wpływem napowietrzania masa korzeniowa zwiększa się, podobnie jak elastyczność i zdolności regeneracyjne trawy. Zabieg napowietrzania należy przeprowadzić raz do roku, po koszeniu, kolcami o długości 8-10 cm a liczba otworów wykonanych na 1 m2 powinna wynosić ok 170 – 200.

Wertykulacja – pionowe cięcie

Ma na celu przeciwdziałanie filcowaniu się darni. Zabieg polega na przecinaniu wierzchniej warstwy 3-7 cm nożami weltykulatora i usuwaniu filcu powstałego z obumarłych pędów traw i resztek po koszeniu. Zabieg wykonuje się przynajmniej raz w roku wiosną na suchym i nisko skoszonym trawniku.

Piaskowanie

Piaskowanie przeprowadza się bezpośrednio po areacji i wertykulacji, ma ono na celu rozluźnienie wierzchniej warstwy trawnika i pobudzenie traw do krzewienia. Do piaskowania należy używać suchego, średnioziarnistego piasku w ilości ok 0,001 m3 na m2.

Wapnowanie

Ma celu odkwaszenie podłoża, poprawia strukturę gleby, wpływa na lepsze przyswajanie składników pokarmowych przez trawy, prawidłowy odczyn ph dla traw mieści się w przedziale 5,6 do 6,5. Gleba ma naturalną zdolność do zwiększania kwasowości, stąd wapnowanie należy przeprowadzać co 3 – 4 lata.

Zwalczanie chwastów

Zabieg bardzo istotny, gdyż nadmierny ich rozwój może w trwały sposób obniżyć jakość trawnika. Podstawowe chwasty dwuliścienne usuwamy z trawnika stosując regularne koszenie, chwasty wieloletnie posiadające koszenie palowe usuwamy mechanicznie. W przypadku trawnika silnie zachwaszczonego musimy użyć środków chemicznych (herbicydów).